LISANS TEZI RNEI PDF

Uluslararas likiler Bilim Dalnda Yksek Lisans tezi olarak kabul edilmitir. Bunu en byk rnei ise, Aralk daki AGT Lizbon Zirvesinde. APER_yüksek lisans öğrencisinin KB. Sorry, there is no online preview for Full-text available. Jun Reni Francis · View. Show abstract. YayÕmlanmamÕú Y ksek Lisans Tezi Bolu Abant øzzet Baysal hniversitesi, rencilerinin Baarlarn Etkileyen ihinsel Olmayan Faktrler: Gazi niversitesi rnei, Milli .

Author: Meztikree Yojora
Country: Romania
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 11 February 2016
Pages: 452
PDF File Size: 7.90 Mb
ePub File Size: 19.68 Mb
ISBN: 482-5-90046-123-9
Downloads: 3883
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkikasa

Bundan byle cumhuriyetin merkezi kt zerinde olduu gibi fiilende Bak olmutur.

Karaba Hanl de kurulmu ve varln ylna kadar devam ettirmitir. Bu bozukluklar, vilayetlerin gelir ve giderlerinde grlen dengesizlikler, vergilerin zamannda toplanamamas, memur maalarnn zamannda ve yeterli miktarda denememesinden kaynaklanyordu.

Bu harp srasnda Ermeniler Osmanl Devletinin dmanlar arasnda olan Rusya ve batl lkelerle birlikte hareket tszi. Nitekim Osmanl Devletinde daha ilk dnemden itibaren tahrir denilen saymlar yaplmakta ve bununla ilgili defterler tutulmaktayd. Blgede Arap hkimiyeti ile birlikte Ermenilerin Araplara kar isyanlar da balad.

Dolaysyla Sovyet ynetimi altnda Ermeni Milliyetilii ilk gnk gibi canl tutulabilmitir.

Vilayat i Sitte de Ermeniler 1878 1914 the Armeniansin Vilayat i Sitte 1878 1914

Basileiosun bu faaliyetini, haleflerinden IX. Tabii bu konuda ngiltere, Fransa ve Rusya gibi byk devletlerin karlar, Ermenileri ynlendirici bir unsur oldu. Karlkl kltr etkileimlerinin yaand bu komuluk ilikisinde Ermeniler, Ermeniceyi brakp Trkeyi anadilleri gibi konumaya balamlard.

  AG HMC70 PDF

Buna karlk ngiltere de ylnda Kudste at Protestan kilisesinden sonra ylnda stanbulda bir Protestan Cemaati dare Heyeti kurdu. Osmanl Devletinin douya alan kaps niteliindeki Van ehri, bilhassa d ticaret lisanx nemli bir merkezdi. Vilyt- Sittede Ermeniler iin alm ok sayda okul bulunuyordu.

Vilyt- Sittenin Mlk Taksimat ve Ermeniler27 1. Gnll Osmanl subaylar tarafndan desteklenen Azeri milislerin Trkiye ile stratejik bir ba kurmalarnn nne gemek isteyen ngilizler Karstan sonra buray da Ermeni ynetimine balamay uygun grmlerdi Liasns Karaba ve inklp komitesinin ilgili olarak bakan yle Neriman diyordu.

Lisxns srgnlerin ardndan stanbuldaki Ermeni nfusu da bir hayli artmt. Ancak Osmanl ynetimi, ticaret erbabndan baka Rusyada ikmet eden Ermenilerin de Trk topraklarna geebilecei rni, bu trden geri dnlere msaade edilmemesi hususunda dou vilayetlerine sk sk tenbihlerde bulunuyordu BOA, Y. Ayrca fethedilen yerlerin isknnda, sulh ve sknun salanmasnda ve iktisad kalknmasnda da Ermenilerden faydalanma yoluna gidildi.

Byle bir durumda, blgede stnlk salamak isteyen gler iin Ermeni toplumunu istismar etmek ok kolayd Ermeniler kiliselerde papazlarn Ermeni etelerinin saldrlarn lanetlemeyi kabul etmiler ancak katilleri Rus Hkmetine vermek yerine kendileri cezalandracaklarn bildirmilerdir Karaba dalarnda ttn, meyve ve zm ziraati de yaplmaktadr 9.

Vilayat i Sitte de Ermeniler the Armeniansin Vilayat i Sitte

Vahapolu, Ayn eser, s. Ssl, Ayn eser, Ermenilerin ierisinde bulunduklar bu huzur ve gvenli ortam, esas itibariyle Osmanl Devleti siyasetinin yapsndaki hogr anlaynn sonucudur. Anadolunun dalk dou blgesinde yer alan Van ehri, gneyde adr da, Sarbulak dalar, at da, Kakran da, douda Gkda, Erek da, Erek glnn dousunda Doanay da, bunun kuzeyinde sabey da, Esrk da, Kse da, en kuzeyde de Aladalar ve Tendrek dalarnn gney blmlerini kapsar.

  EJERCICIOS PLIOMETRICOS PARA PIERNAS PDF

Daha sonra bu heyet bir fermanla Ermeni Protestan Milleti olarak tannd Zira Bak ve Sumgait olaylar ,isans basnnda geni bir ekilde ve Azerilere kar olumsuz tavrlarla yer alrken Ermenistan da Azeri Trklerinin yaad yar, a. Fatihin stanbula getirttii Ortodoks Tezu, Yahudilerin ve Ermenilerin din nderlerini resmen tanyarak buraya iskn ettirmesinin nedeni, stanbulu evrensel bir metropol yapma abas ile aklanabilir.

Urartularn merkezi olan Tuba, Rnwi kalesinin bulunduu alanda bulunuyordu. Dolaysyle, Seluklular blgeye girdiklerinde vassal da olsa, herhangi bir Ermeni ve Grc prenslii bulunmamakta rnri. Karabada ise belirsizlik vardr Bylece Ruslar Ermenileri kendi amalarna ynelik bir ara olarak kullanma politikas dorultusunda ellerine ok nemli bir koz geirmi oldular.

Rasas, Merziban, Raban, Derbsak ve Besni gibi yerler de fnei katlmalarndan dolay Ermenilere verildi. Kald ki bu isyanlarda, Trk tarafn tahrik eden ve onlar zerine planl ve sistemli bir ekilde silahl saldrlarda bulunanlar da daima Ermeniler olmutur.

Posted in: Science