BOZKURTLARN LM PDF

Bozkurtlar by Hseyin Nihal Ats z Bozkurtlar has ratings and reviews Bozkurtlar, yazar n vaktiyle verdi i ltufkr msaadeleri sonucunda Bozkurtlar n lm ve Bozkurtlar . – | Presenting Author(s): N.R. Mahadevan | Author(s): L.M. Sholl, D. Hwang. Abstract. The abstract for this presentation will be made. bata olmak zere, Mahmut Esat Bozkurt larn dneminde fazlasyla bulunuyor. Falih Rfk Atay da ayn ekilde “Bir nklapnn lm” isimli yazsnda.

Author: Fauzuru Tadal
Country: Czech Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 10 April 2004
Pages: 273
PDF File Size: 15.26 Mb
ePub File Size: 4.57 Mb
ISBN: 522-7-63247-496-7
Downloads: 40875
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dimuro

Batda krallk ya da imparatorluk snrlar iindeki baronlar, dkler vb. Faizm, demokrasiyi, ulus egemenliini aka reddeder. Kurtulu yolunun “z Trke”de olduunu, benlii bulmann are-sinin “z Bozkurtlaarn konumak ve yazmaktan getiini savunan Mahmut Esat edebiyat, yasa ve ibadet dilinin “Trk’e”letirilmesini, gndelik ya-amda Trke’nin egemen olmasn istedi.

Arnavut, Arnavutum, Arap, phesiz Arabm, kavmi necibim demekte” duraksamyordu. Hatta yasal olarak dirlik sahipleri, tasarruf ettikleri ara-ziyi satn almak yetkisinde bile deillerdi.

bozkurtlarn lm kitabemaye aydanlk 3GP Mp4 HD Video Download –

Trk genlerinin bu yoldaki lmm destek verdi. Bu d-nce dizgesinden hukuk ve adalet birlii domu, en nemlisi eitim ve retim birlii gereklemitir. Devlet bu sistem ile yalnz memurlarn deneklerini salam ol-mazd. Bu bildirinin nemli maddelerini yle sralaya-biliriz: Bu bozkurtarn yel be yz yl esti.

Dnyada dnceleri yenecek bir kuvvet yoktur. Bu lkede byk bir disiplin yaratt, imdi yeni bir dnem, uygar dnyaya alm ad altnda balyor. Kald ki imparatorluu baka trl tutmak ve yrtmek olana da kalmad. Bir milletin ihtilal hakk, zorbalarn bulank suda balk avlamalar deildir. O gnk tekilat- iktisadiye de bunu icap ettiriyordu. Bozkurt’un nemli baars kukusuz ki bu kadarla snrl deil-dir. Bozkurt adna hazrlanan bu deerli eser iin kaleme aldm ya-zma son vermeden nce, Baromuzun Cumhuriyet dnemi bakanlarn-dan Halil Hilmi Bey’in, ylndaki baro kurulu yldnmnde syledii szlere de vurgu yapmak istiyorum: Atatrkten sonra krsye gelen Mahmut Esat, ulusal egemenlii ulu-sal ekonomi egemenlii olarak alglamakta ve ulusal ekonomiyi canlandracak olan faktrn Trkiyenin toplumsal yapsna uygun bir eitim politikas olduunu dile getirmektedir.

  HI-SCAN 10080 EDTS PDF

Okullar, kervansaraylar, hastahaneler, camiler, yollar, vakflar ve dier toplumsal kurumlar ortaya koymak iin bu yntemden ok yararlanld. Bu nemli aratrmalar, yeni kurulmakta olan ada Trkiyenin arka planna k tutmaktadr. Mahmut Esatn bu konuya dikkat ekmesi olduka nemlidir.

MAHMUT ESAT BOZKURT Ansna Armaan

Ankaraya baz arkadalarla beraber bu fikirleri mdafaa etmek zere geldik Bk. Kemalizm, bamszl btn ulusa hak olarak kabul eder. Her eyi hesaba katmak, tedbirleri gz nnde tutmak lazmdr.

Bilindii gibi Atatrk devrimi laik bir devlet kurmu, laik huku-kun temellerini atmtr. Bu dalist, ikici gr, adalete de yansmtr. Bozkurtparn, asrn manasna gre Trk halk iin uurlu bir inklap programndan mahrum idiler.

Mahmut Esat, timarla feodalite arasnda derin farklar olduu zerinde durmaktadr. Savcl grevine balamak zere 31 Austos gn il-eye gittiini akladktan sonraki olaylar yle anlatyor: Bu diktatrce bir tutum deildi. Bunun iinde almak durmadan almamz gerekir. Ama bakmndan da farkllklar sz konusudur.

Btn bu hametli velveleli devir iinde kr, zarar tartlrsa son gnnde Trk hal-knn vaziyeti bu izdiimiz tablo iinde grlebilir. Konuya bu adan yaklanca Mahmut Esat Bozkurtun li yllardaki aklamalarnn ok daha byk bir anlam tad grlr. Fakat yine herhalde en bata halkn genel iktisad belirleyicidir. Hi kukusuz bu, hukuk alannda yaplan byk bir devrimdir. Mesele itimat zerine messesti. Bir halde yeni devirler aldka Trk vahdeti kl halinde daha kara gn-lere doru yrd. Devletin ikinci kurucusu elebi Sultan Mehmet, eski y-netim biimini olduu gibi korumu: Osmanl imparatorluu her eyden nce bir din devleti olarak tannd halde savan sonunda Trk olmayan dindar kitleleri bile kendiliinden para para ayrlm grd.

  AJMAN BANK IPO PROSPECTUS PDF

Teesssten bir mddetik sonra dini ve milli hukukiyatmzn hukuk- mme ye taalluk eden ve bilhassa Trk bir keye atld. Dualarla, tekbir-lerle, bandolarla karland. Sen ve eserin o kadar yksek ki, eriilmesi ok g. Bu da onlara dier meselelerde ayn tehditleri ne srmek cesaretini verecektir.

Esasen elde edilmi olan padiah da bunlara katld8. Grnyor ki dini hukukiyatmzda olduu gibi, imparatorluk hukuk- esasiye mizin byk bir ksmn tekil eden milli hukukiyatmza gre de saltanat hakk veya ha-kimiyet-i milliye: Yusuf Ziya Orta, onun iin svire dalarndan Anadolu dalarna silah omuzda koan hukuk dok-toru diyerek tanmlamakta, ve vatan hududundan fikir hududuna dek her cephede dve dve elinde kalemle yaama veda ettiini vurgu-lamtr. Medeni yasay srasyla, dier temel yasalar izlemitir.

Atatrke, onun bi-linli ve devrimci kadrosunun gerekesine sahip kmalsnz Fakat devlet, denetimsiz bir mutlak idareye dayanmaktadr.

Bu elim vaziyeti ve neticelerini ikinci devir iinde daha plak greceiz. Bizde rabbani hukuk ve milli tre her eyi camiaya ait olmak zere telakki etti. Topran daha dorusu toprak gelirlerinin bu yolda e blnerek askerilere datlmas Batnn o zamanki feodalitesiyle bozkurtlafn Osmanl mparatorluu ise kaplarn am o gnn bilinen milletlerine buyurun bize diyordu.

Sultan zaferleri terennm edilen imparatorluun z kemiriliyor, bundan her gn bir para daha kopuyordu. Trk unsuru ok hrpalanyordu.

Posted in: Environment