Spastyczność na czym polega? Jak się ją leczy?

Spastyczność jest to dolegliwość dotycząca ośrodkowego układu nerwowego, w którym dochodzi do uszkodzenia. Polega na większym napięciu mięśniowym i ich porażeniem spastycznym lub niedowładem. Spastyczność kończyn wygląda jak niedowład mięśni co nasila ból i dysfunkcję. Jest to powód żeby zacząć rehabilitacje. Nie Leczenie tego schorzenia prowadzi do nieodwracalnych zmian w układzie kostno-stawowym, dlatego jak najlepiej szybko zacząć leczenie spastyczności. Jeśli objawy dotyczą dziecka, to należy udać się do neurologa dziecięcego w Krakowie.

Leczenie spastyczności Kraków – co warto wiedzieć o tej chorobie?

 Spastyczność ma wiele przyczyn. Najczęściej jest to dziecięce porażenie mózgowe. A inne przyczyny to: zapalenie opon mózgowo-rdzennych, udar mózgu, guz mózgu, stwardnienie rozsiane i uraz rdzenia kręgowego. U osób, które mają dziecięce porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane lub guza mózgu nie przeprowadza się badań specjalistycznych tylko na podstawie rozmowy z pacjentem lub badaniu zewnętrznym stwierdza się tą chorobę. Do określania spastyczności wykorzystują się 2 skale. Pierwsza to skala Ashwortha, a druga to Tardieu. Jest też zmodyfikowana skala Ashwortha, którą wykorzystuje się.

Neurolog dziecięcy Kraków

Spastyczność i zauważalne objawy tej choroby

 Występujące objawy to najczęściej:

  • opór podczas rozciągania przez mięśnie,
  • niedowład i porażenie mięśni,
  • osłabienie antagonistyczne mięśni,
  • deformacja kości,
  • sztywność stawów przy aktywności mięśniami.

Metodami leczenia spastyczności jest rehabilitacja, dzięki której zwiększamy siłę mięśni antagonistycznych, obniżamy napięcie mięśni, opóźniamy i czasami udaje się zatrzymać zjawiska wtórne choroby. W tej chorobie możemy zastosować dwa rodzaje rehabilitacji, które pomagają. Należy do nich kinezyterapia, czyli ćwiczenia wzmacniające, korygujące i rozciągające kończyny dolne. Dzięki nim poprawiamy koordynację, siłę i ruchomość w stawach. A drugim rodzajem jest fizykoterapia, która polega na stymulowaniu prądem o niewielkiej częstotliwości. Możemy zastosować farmakoterapię, czyli przyjmowanie leków, które mają na celu zmniejszyć napięcie mięśniowe. Jest także możliwość chirurgicznie zapobiec chorobie.

 Warto udać  się do specjalistów w leczeniu spastyczności w Krakowie lub do neurologa dziecięcego Kraków. Tacy lekarze mają najwięcej wiedzy i doświadczenia w leczeniu spastyczności. A także zadbać o rehabilitację, którą zaleci lekarz.

Tags: